fbpx
  • Home
  • News
  • Śląska Liga Karate Dzieci i Młodzieży 2018

Śląska Liga Karate Dzieci i Młodzieży 2018

9 czerwca 2018 roku odbędzie się kolejna edycja Śląskiej Ligii Karate Dzieci i Młodzieży.

ORGANIZATOR:

Uczniowski Klub Sportowy Karate „Hajime” w Radzionkowie. 

Tel. 530 529 861 e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Lubos Branch.

Gmina Radzionków. 

 

TERMIN I MIEJSCE

09 czerwca 2018 r. (sobota), Hala MOSiR w Radzionkowie ul. Knosały 16.

 

KATEGORIE KUMITE 

Kadet 14 – 15 lat (2003 – 2004): 

Kumite dziewcząt: -50 kg, -55 kg, +55 kg 

Kumite chłopców: -55 kg, -60 kg, -65 kg, +65 kg 

 

Młodzik 12 – 13 lat (2005 – 2006): 

Kumite dziewcząt: -45 kg, -50 kg, +50 kg 

Kumite chłopców: -45 kg, -55 kg, +55 kg 

 

Dzieci 10-11 lat (2007 – 2008): 

Kumite dziewcząt: -30 kg, -35 kg, +35 kg 

Kumite chłopców: -30 kg, -37 kg, -42 kg, + 42 kg 

 

Dzieci 8 – 9 lat (2009 – 2010): 

Kumite dziewcząt:  -30 kg, +30 kg 

Kumite chłopców: -25 kg, -30 kg, +30 kg 

 

Dzieci 6 – 7 lat (2011 – 2012): 

Kumite dziewcząt: -25 kg, +25 kg 

Kumite chłopców: -25 kg, +25 kg

 

Kategorie wagowe mogą ulec zmianie po zgłoszeniu wszystkich zawodników.

W przypadku zgłoszenia mniej niż 3 zawodników, kategoria wagowa może zostać odwołana.

 

REGULAMIN

- Przepisy: zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami EKO Shinkyokushinkai dla kadetów (dzieci, młodzicy i kadeci) . Na strefę jodan dopuszczalne są tylko techniki nożne: Mawashi-geri, Uchi Mawashi-geri i Kake-geri. 

- Techniki nożne na strefę jodan mogą być stosowane tylko z kontrolowaną siłą w formule light-contact ! 

- Na strefę chudan dopuszczalne wszystkie techniki ręczne i nożne semi-contact.

- Techniki na strefę gedan są zabronione 

     

Czas walki:

Dzieci i młodzicy   1 minuta, dogrywka 1 minuta;

Kadeci:           1,5 minuty, dogrywka 1,5 minuta;

         

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 

- W turnieju mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej ilości zawodników   w danej kategorii. 

- Zawodnicy powinni posiadać: Paszport EKO dla zawodników z organizacji Shinkyokushinkai, aktualne badania sportowo-lekarskie, dokument potwierdzający tożsamość.

- Wszyscy zawodnicy muszą być ubezpieczeni w zakresie NW przez macierzyste kluby lub posiadać własne ubezpieczenie.

- Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

- Nie stawienie się zawodnika do walki w czasie 1 minuty, spowoduje jego dyskwalifikacje.

- Wszyscy zawodnicy powinni mieć krótko obcięte paznokcie u rąk i nóg.

 

ZASADY PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

 

- We wszystkich kategoriach obowiązują białe bawełniane ochraniacze goleń–stopa i na ręce, suspensor zakładany pod spodnie. Ochraniacz szczęki wg uznania zawodnika. 

- Organizator zapewnia kaski i ochraniacze tułowia.

- Nie będzie walk o III miejsce.

- Sędzią Głównym zawodów będzie Shihan Bogdan Lubos.

- Sędziowie techniczni zostaną wyznaczeni przed turniejem po zebraniu komisji sędziowskiej.

- Każda ekipa powinna wystawić co najmniej 2 sędziów. 

- Obowiązkowo każdy sędzia powinien wziąć udział w szkoleniu sędziowskim przeprowadzonym po weryfikacji zawodników.

- W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator oraz Sędzia Główny.

- Ewentualne protesty należy składać na piśmie u Sędziego Głównego.

- Jakiekolwiek zmiany w niniejszym regulaminie przysługują wyłącznie Organizatorowi.

 

ZGŁOSZENIA, LOSOWANIE: 

Rejestracja  zawodników  odbywać  się  będzie  przez  stronę  internetową www.sportec.in/tournament , w terminie od 15 maja do 30 maja 2018. Po tym terminie system zostanie  wyłączony  i  zgłoszenia  nie  będą  możliwe.  Prosimy  podawać  dokładną  wagę zawodnika, w razie łączenia kategorii. 

 

Opłata startowa wynosi 30 zł za każdego zawodnika, płatne przelewem na rachunek bankowy organizatora do dnia 30.05.2018.

Opłaty startowe w całości zostaną wykorzystane na zakup nagród i pakietów startowych dla uczestników.  

 

UKS Karate HAJIME Radzionków  

Nr rachunku: 

25 1090 2590 0000 0001 2599 1295

 

- Losowanie na podstawie zgłoszeń i wpłat startowych odbędzie się w dniu 03.06.2018. Wyniki losowania zostaną umieszczone na stronie www.sportec.in/tournament  

- Brak opłaty startowej powoduje wykreślenie zawodnika z listy. Zawodnicy, którzy podczas weryfikacji na będą mieli właściwej wagi zostaną skreśleni z listy. 

- W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator oraz Sędzia Główny.

- Ewentualne protesty należy składać na piśmie u Sędziego Głównego.

- Jakiekolwiek zmiany w niniejszym regulaminie przysługują wyłącznie Organizatorowi.

- W sprawie ewentualnych problemów ze zgłoszeniem zawodników lub losowaniem proszę kontaktować się z sensei Rafałem Mnichem tel. 665-923-444

- Wszelkich informacji dotyczących turnieju można uzyskać u Sensei Krzysztofa Habraszki pod numerem telefonu: 530 529 861. 

 

UWAGA!

W czasie weryfikacji nastąpi sprawdzenie dokumentów i wagi oraz ochraniaczy. Proszę dokładnie podawać wagę i datę urodzenia zawodników.

 

ORIENTACYJNY PROGRAM TURNIEJU:

09.06.2018 r. (sobota):

08.00 – 09.30 - Weryfikacja zawodników

09.00 – 09.45 - Odprawa sędziów

10.00 – 10.15  - Uroczyste otwarcie

10:30 – 15:00 - Walki eliminacyjne i finałowe 

15:00 – 16:00 – Dekoracja zwycięzców i zakończenie Turnieju 

 

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w zawodach,

życzą udanego startu oraz wielu sportowych wrażeń !